Qui som

  • Qui som l’Associació Mercat Cultural Vallvidrera?

Som un col·lectiu de persones amb uns objectius socioculturals comuns que ens hem organitzat amb la convicció, que amb la promoció de la cultura i la cooperació entre els ciutadans, millorarem el nostre entorn i la qualitat de vida dels nostres barris.

  • Per què una associació cultural?

Associació.  Perquè nomes l’associacionisme es capaç de mobilitzar a la societat, i avant posar  l’objectiu comú al individual.

Mercat.  Perquè cal recuperar aquest espai públic, i res millor que continuï essent un mercat en el més estricte dels significats, encara que el que ens ofereixi siguin “mercaderies” culturals.

Cultural.  Per que només a partir de la cultura podem fer millor la nostra societat, la cultura entesa com espai de coneixement, reflexió, investigació, innovació i relació.

Vallvidrera. Per que des de aquest espai es pugui fer extensiu a tots els barris de la muntanya el desig d’esdevenir uns barris cada cop més plurals , però més coordinats en esforços per millorar el seu dia a dia. Units en un objectiu comú.

  •  Què us ofereix?

Formar part d’un dinamitzador cultural, que es preocuparà de donar empenta a les iniciatives que surtin dels barris de la muntanya, que pot aixoplugar a les diferents entitats que ja estan treballant i són una realitat dintre de les activitats musicals, teatrals, grups de dones, joves, excursionisme, natura, cooperativisme i altres.

Prendre decisions relacionades amb la gestió de l’Associació, fent-la tal i com tots desitgem que sigui. Respectant sensibilitats i arribant a consensos majoritaris.

Tenir descomptes en les activitats organitzades directament per l’associació , i/o en les patrocinades per la mateixa.

DOCUMENTS DE L’ASSOCIACIÓ

ACTA FUNDACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ MERCAT CULTURAL VALLVIDRERA

AMCV MEMÒRIA 2015

AMCV MEMÒRIA 2016

AMCV MEMÒRIA 2017

AMCV MEMÒRIA 2018

AMCV MEMÒRIA 2019