Qui som

  • Qui som l’Associació Mercat Cultural Vallvidrera?

Som un col·lectiu de persones amb uns objectius socioculturals comuns que ens hem organitzat amb la convicció, que amb la promoció de la cultura i la cooperació entre els ciutadans, millorarem el nostre entorn i la qualitat de vida dels nostres barris.

  • Per què una associació cultural?

Associació.  Perquè nomes l’associacionisme es capaç de mobilitzar a la societat, i avant posar  l’objectiu comú al individual.

Mercat.  Perquè cal recuperar aquest espai públic, i res millor que continuï essent un mercat en el més estricte dels significats, encara que el que ens ofereixi siguin “mercaderies” culturals.

Cultural.  Per que només a partir de la cultura podem fer millor la nostra societat, la cultura entesa com espai de coneixement, reflexió, investigació, innovació i relació.

Vallvidrera. Per que des de aquest espai es pugui fer extensiu a tots els barris de la muntanya el desig d’esdevenir uns barris cada cop més plurals , però més coordinats en esforços per millorar el seu dia a dia. Units en un objectiu comú.

  •  Què us ofereix?

Formar part d’un dinamitzador cultural, que es preocuparà de donar empenta a les iniciatives que surtin dels barris de la muntanya, que pot aixoplugar a les diferents entitats que ja estan treballant i són una realitat dintre de les activitats musicals, teatrals, grups de dones, joves, excursionisme, natura, cooperativisme i altres.

Prendre decisions relacionades amb la gestió de l’Associació, fent-la tal i com tots desitgem que sigui. Respectant sensibilitats i arribant a consensos majoritaris.

Tenir descomptes en les activitats organitzades directament per l’associació , i/o en les patrocinades per la mateixa.

DOCUMENTS DE L’ASSOCIACIÓ

ACTA FUNDACIONAL DE L’ASSOCIACIÓ

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ MERCAT CULTURAL VALLVIDRERA

AMCV MEMÒRIA 2015

AMCV MEMÒRIA 2016

AMCV MEMÒRIA 2017

AMCV MEMÒRIA 2018